Spod závejov amerických

13,25 


Back Cover

Kniha “From under the American snowdrifts” je anglická verzia zbierky poviedok „Spod závejov amerických“, ktorú do slovenčiny preložil Ondrej Miháľ. Autorom originálneho textu vydaného v roku 1908, je Gustáv Maršall Petrovský, ktorý napriek tomu, že do konca života žil v USA, nikdy nepísal po anglicky. Témou 10 poviedok je život raných slovenských prisťahovalcov do Spojených štátov. Autor popisuje problémy a ťažkosti, ktoré museli prekonávať Slováci žijúci v tejto krajine na začiatku 20. storočia. Petrovský hojne publikoval v slovenských novinách a časopisoch a vo svojich poviedkach beletrizujúcim spôsobom podával pravdivý obraz života slovenských prisťahovalcov v slovenských komunitách. Týmto spôsobom sa snažil povzbudiť Slovákov k návratu do pôvodnej domoviny, aby tam vybudovali lepšiu slovenskú spoločnosť.

Popis

Podrobnosti o knihe

Rok vydania

2012

Počet strán

202

Tvrdá väzba

English

Ondrej Miháľ

ISBN (CAN)

978-0-9683789-9-1

Vydavateľ

Kanadský slovenský inštitút

Resumé (SK)

Resumé From Under the American snowdrifts / Spod závejov amerických Rok vydania 2012 Kniha  “From under the American snowdrifts” je anglická verzia zbierky poviedok „Spod závejov amerických“, ktorú do slovenčiny preložil Ondrej Miháľ. Autorom originálneho textu vydaného v roku 1908 je Gustáv Maršall Petrovský. Autor ju napísal po slovensky a nikdy nepublikoval v angličtine, a to napriek tomu, že bola napísaná v USA, kde autor žil a až do svojej smrti v roku 1916 pracoval ako spisovateľ a redaktor.  Témou 10 poviedok, ktoré tvoria knihu,  je život raných slovenských prisťahovalcov do Spojených štátov. Autor popisuje problémy a ťažkosti, ktoré museli prekonávať Slováci žijúci v tejto krajine na začiatku 20. storočia.   Cieľom  prekladu do slovenčiny bolo predovšetkým predstaviť slovenským čitateľom život ich krajanov, ktorí  začiatkom 20. storočia vysťahovali do zámoria. Bez ohľadu na dobu však musia aj ich dnešní nasledovatelia čeliť rovnakým spoločenským, politickým a kultúrnym ťažkostiam a bariéram.  Kniha obsahuje krátky anglický a slovenský úvod o živote Gustáva Maršalla Petrovského, ktorý bol pôvodom Slovák z  Báčskeho Petrovca v srbskej Vojvodine. Koncom 19. storočia sa z politických dôvodov odsťahoval do USA. Tam pôsobil ako vodcovská  sila slovenských organizácií a napísal početné poviedky popisujúce neľahký údel miestnych Slovákov.