Biografia

Ondrej Miháľ

narodil sa 16. januára 1956 vo vojvodinskej obci Silbaš, ktorá v tomto období patrila Juhoslávii a po jej rozpade sa stala súčasťou Srbska. Do Kanady sa vysťahoval 5. augusta 1967 ako jedenásťročný spolu s matkou a sestrou za otcom, ktorý tam odišiel o rok skôr. Počas vysokoškolských štúdií sa venoval rôznym odborom ako informatika, marketing, manažment či fotografia a ukončil štúdium ekonómie. Počas svojho života pracoval ako programátor, podnikový manažér, spisovateľ, novinár, historik, presbytár, fotograf, prekladateľ a etnograf.

V roku 1995 bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenského kanadského inštitútu, ktorého sa stal predsedom. Zostavil a vydal viaceré dvojjazyčné (anglicko – slovenské) historické knihy, ku ktorým patria „Slováci v kanade svojimi očami“, „Vojvodinskí Slováci v Kanade“, „Slovenský folklór v Kanade“, „Náboženský život Slovákov v Kanade“, „Silbaš dedina snov – Budúci rok ideme domov“ a „Pesničky pod oblokom v Silbaši“. Publikoval v mnohých slovenských novinách a časopisoch a preložil zo slovenčiny do angličtiny dielo Gustáva Maršala Petrovského „Spod závejov amerických“ z roku 1908 s cieľom priblížiť novým generáciám čitateľov kruté osudy prisťahovalcov na začiatku 20. storočia.

V podobnom duchu sa niesli jeho početné výstavy fotografií prezentujúce Kanadu a život vojvodinských Slovákov, ktoré boli uvedené na Slovensku, v Srbsku, Rakúsku a Kanade. Ich výber bol publikovaný v knihe „Úvahy v zrkadle času“. V súčasnosti pracuje na novej knihe zaoberajúcej sa prisťahovalectvom do Kanady, ktorá bude zverejnená na jeseň roku 2019. Žije v kanadskom Toronte.