Moje najlepšie fotografie

Neustále pridávam nové fotografie z rôznych miest a akcií. Poďte sa pozrieť do rične vybraných galérií.

Back Cover

Moja najnovšia kniha

Najnovšia kniha „Od jari do jari v silbašskom chotári“ je zbierka ľudových zvykov a tradícii podaných tak, ako sa v prvej polovici 20. storočia dodržiavali v autorovej dedine Silbaš.

Kapitola 1
Prvá kapitola obsahuje úvod ku knihe ...
Kapitola 2
Etnomuzikológ Martin Mešša pojednáva o hodnote knihy ...
Kapitola 3
Krátka história Silbašu počnúc začiatkom 18. storočia po dnešok ...