The fading beauty of Slovak architecture in Vojvodina

$40.00


Back Cover

The book „The Fading Beauty of Slovak Architecture in Vojvodina“ is the first volume of planned two volume set dealing with the disappearing beauty of classic Slovak architecture found in Slovak towns in Vojvodina, Serbia. The hard cover colour book contains 132 pages. In the first section of the book, the author presents the historical overview of the Slovak houses in Vojvodina, with accompanying photographs. In the second chapter entitled “Current status and unknown future of Slovak architecture in Vojvodina” the author shares his views on the future of the Slovak architecture. The rest of the book is a photographic presentation of the concepts introduced in the text, spread over 128 pages of photographs from eighteen Slovak towns. Although the book „The Fading Beauty of Slovak Architecture in Vojvodina“ is about loss and specifically about cultural loss, it is a vital expression of remembering, documenting and, in a tangible and visual way, preserving and commemorating Slovak cultural heritage in Vojvodina.

Description

Book Details

Published Year

2008

Page Count

132

Type of binding

Hard cover

Language

English, Slovak

Translation

Mária Štarkbauerová, Ondrej Miháľ

ISBN (CAN)

978-0-9683789-5-3

Publisher

Slovak Canadian Institute

Summary (EN)

The Fading Beauty of Slovak Architecture in Vojvodina Published 2008 The book „The Fading Beauty of Slovak Architecture in Vojvodina“ is the first volume of planned two volume set dealing with the disappearing beauty of classic Slovak architecture found in Slovak towns in Vojvodina, Serbia.  This is a hybrid book, which features both descriptive text and photographs in the first part of the book that introduce the photograph collection in the second part of the book.   In the first section of the book, the author presents the historical overview of the Slovak houses in Vojvodina, with accompanying photographs to illustrate the content.  The concluding chapter titled “Current status and unknown future of Slovak architecture in Vojvodina” brings the reader up to date about why and how quickly these houses are disappearing. The rest of the book is a photographic presentation of the concepts introduced in the text spread over 128 pages of photographs from eighteen Slovak towns.  The Postscript after the photographs provides the names of the towns where they were taken, and the book ends with a presentation of four pages of historical photographs of the Slovak houses that were acquired from Vojvodina museum and author’s personal collection of historical photographs. Through the photographs and descriptive text, Ondrej Miháľ presents the very valuable yet disappearing architecture and Slovak culture in Vojvodina, thus preserving it for future generations. Although the book „The Fading Beauty of Slovak Architecture in Vojvodina“ is about loss and specifically about cultural loss, it is a vital expression of remembering, documenting and, in a tangible and visual way, preserving and commemorating Slovak cultural heritage in Vojvodina.

Resumé (SK)

Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine Rok vydania: 2008 Kniha “Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine” je prvou časťou plánovanej dvojdielnej publikácie venovanej krásnej klasickej architektúre slovenských domov v tejto oblasti, ktorá sa postupne vytráca. Kniha v sebe spája informatívny text a fotografie,  ktoré tvoria úvod do fotografickej zbierky tvoriacej druhú časť knihy.  V úvodnej kapitole autor vysvetľuje historický rámec zrodu tejto architektúry doplnený fotografiami.  Záverečná kapitola s názvom „Súčasný stav a neznáma budúcnosť slovenských domov vo Vojvodine“ uvádza čitateľa do súčasnosti  a vysvetľuje, prečo a ako rýchlo tieto domy miznú.  Ďalej sú uvedené názvy miest, kde boli zábery urobené a na záver sú na štyroch stranách zachytené historické fotografie pochádzajúce z Vojvodinského múzea a autorovho súkromného archívu.  Prostredníctvom fotografií a textov predstavuje Ondrej Miháľ mimoriadne vzácnu miznúcu slovenskú architektúru a kultúru vo Vojvodine, aby sa aspoň v tejto podobe zachovala pre budúce generácie.  Hoci táto kniha hovorí o stratách a konkrétne o kultúrnych stratách, je živým stvárnením spomienok a faktov, pričom  hmatateľným a názorným spôsobom zachováva slovenské kultúrne dedičstvo vo Vojvodine, ktorému touto cestou  vzdáva hold.