From Under the American Snowdrifts

$19.50


Back Cover

The book “From under the American snowdrifts” is the author’s translation, from Slovak to English, of a collection of short stories describing the life and times of early American Slovak Immigrants in United States. It was written by Gustáv Maršall Petrovský in his book “Zpod závejov Amerických” and published in 1908. Petrovsky, despite living in USA for rest of his life never published anything in English.The book is a collection of 10 fictionalized stories dealing with the problems and challenges Slovaks immigrants experienced and endured in the USA at the turn of the twentieth century. Petrovsky edited numerous Slovak newspapers and magazines and used fictionalized real life stories to illustrate the life of Slovaks, particularly immigrants, in the Slovak communities. This was his way of encouraging Slovaks to go back to the old country where they were needed to build a better Slovak society.

Description

Book Details

Published Year

2012

Page Count

202

Type of binding

Hard cover

Language

English

Translation

Ondrej Miháľ

ISBN (CAN)

978-0-9683789-9-1

Publisher

Slovak Canadian Institute

Resumé (SK)

Resumé From Under the American snowdrifts / Spod závejov amerických Rok vydania 2012 Kniha  “From under the American snowdrifts” je anglická verzia zbierky poviedok „Spod závejov amerických“, ktorú do slovenčiny preložil Ondrej Miháľ. Autorom originálneho textu vydaného v roku 1908 je Gustáv Maršall Petrovský. Autor ju napísal po slovensky a nikdy nepublikoval v angličtine, a to napriek tomu, že bola napísaná v USA, kde autor žil a až do svojej smrti v roku 1916 pracoval ako spisovateľ a redaktor.  Témou 10 poviedok, ktoré tvoria knihu,  je život raných slovenských prisťahovalcov do Spojených štátov. Autor popisuje problémy a ťažkosti, ktoré museli prekonávať Slováci žijúci v tejto krajine na začiatku 20. storočia.   Cieľom  prekladu do slovenčiny bolo predovšetkým predstaviť slovenským čitateľom život ich krajanov, ktorí  začiatkom 20. storočia vysťahovali do zámoria. Bez ohľadu na dobu však musia aj ich dnešní nasledovatelia čeliť rovnakým spoločenským, politickým a kultúrnym ťažkostiam a bariéram.  Kniha obsahuje krátky anglický a slovenský úvod o živote Gustáva Maršalla Petrovského, ktorý bol pôvodom Slovák z  Báčskeho Petrovca v srbskej Vojvodine. Koncom 19. storočia sa z politických dôvodov odsťahoval do USA. Tam pôsobil ako vodcovská  sila slovenských organizácií a napísal početné poviedky popisujúce neľahký údel miestnych Slovákov.